Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

vendredi, 24 octobre 2008

De gedachtenpolitie breid uit

Ex : http://klauwaert.blogspot.com

Zit u stevig op uw stoel voor u dit leest beste Klauwaertvriend? Goed zo, hier gaan we dan.

Raf Terwingen en Katrien Schryvers, twee onbenullige CD&V kaderleden, willen bijzondere politiemethoden die bedoeld zijn voor terreurgroepen en zware maffiabendes, ook van toepassing maken op de racisme- en negationismewet. Als er een vermoeden is van racisme in woord of daad kan- ZONDER DAT ENIG FEIT IS GEPLEEGD- dus pro-actief , niet alleen de telefoon van de betrokkene worden afgeluisterd, maar ook kan de politie op eenvoudige vraag aan de onderzoeksrechter, huiszoeking verrichten. DE SPEURDERS MOGEN DAN ZELF RACISTISCHE EN ANDERE MISDRIJVEN PLEGEN. AL HUN DADEN KOMEN IN EEN GEHEIM DOSSIER DAT DE VERDEDIGING NOOIT KAN INZIEN. Afluisterapparatuur kan zonder probleem geplaatst worden en ruimtes waar besloten wordt vergaderd (ook uw woonst!) kunnen zonder verwittiging worden binnengedrongen om daar hun vaststellingen te doen.

Mooi, mooi, mooi, de vopo-, gestapo- en stasimethoden uit vorige eeuw als het ware verenigd in één wet.

Het nieuwe wetsontwerp eventjes toetsen aan de hand van twee praktijkgevalletjes:

Stel u heeft ruzie met uw buurman en hij dient een klacht in waarbij hij u verdenkt van racisme. Nietsvermoedend wordt ondertussen uw telefoon afgeluisterd men vindt niets maar toch wordt u voor dag en dauw van uw bed gelicht en doorzoekt men uw woning op zoek naar “bewijzen”. Men vindt een pamfletje van een niet politiek correcte partij en ja hoor de veroordeling volgt binnen de week, leuke gedachte niet?

Stel in uw vriendenkring op café worden mopjes verteld over allochtonen die niet zo vriendelijk voor die mensen zijn. Nu is er in uw gezelschap een onbekende bij komen zitten en die vertelt ronduit racistische grappen, waar je door geschokt bent.

U vertelt ook een onschuldiger grapje in de vorige trant waarvan u denkt dat het wel kan, niettegenstaande de strenge wetgeving. Plots haalt de onbekende zijn legitimatiebewijs van politie boven. U wordt geboeid weggevoerd en er wordt prompt PV opgesteld. Ge kunt u niet verdedigen want het geheim dossier van uitlokking is voor de verdediging niet toegankelijk en de getuigen worden onder druk gezet en eveneens bedreigd met sanctionering. Binnen de week bent u veroordeeld, uw werkgever wordt gedwongen u te ontslaan en ge komt op een zwarte lijst, waardoor u nooit meer werk vindt.

Fictie beste Klauwaartvrienden? Nee hoor als het olijke CD&V-duo zijn zin krijgt en deze onzin wet wordt niet. Mooi vooruitzicht niet waar als deze wet er komt worden we terug geplaatst naar de duistere jaren 30 van vorige eeuw zoals in nazi-Duitsland en het Rusland van Stalin. Proficiat CD&V, alleen de gedachte zal dan nog vrij zijn maar ze zal niet meer kunnen worden verwoord. Alleen al het uitspreken van de woorden vreemdelingencriminaliteit en islamisering zal dan strafbaar zijn.

Dit alles neemt niet weg dat racisme in woord en daad verwerpelijk blijven, laat daar geen twijfel over bestaan.

Jan zonder Land