Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 26 janvier 2021

't Pallieterke - Interview met Robert Steuckers

RS-2-snapshot.jpg

't Pallieterke

Interview met Robert Steuckers

De belangstelling van Robert Steuckers is breed, maar binnen deze waaier heeft de geopolitiek altijd al een aparte plaats ingenomen. “De geografie is het meest standvastige in internationale relaties”, benadrukt hij. “En dat is een realiteit die door geen enkele politieke beslissing miskend kan worden”. Met hem hadden we het over Turkse ambitie, Russische vergane glorie en de al dan niet te vermijden clash met China.

Sinds jaar en dag is een onopvallend rijhuis gelegen in één van de zijstraten van het Hoogte Honderdplein in Vorst – het hoogste punt van de hoofdstad – de thuisbasis van Robert Steuckers. Het is niet enkel de plek vanwaar hij sinds jaar en dag zijn vertaalbureau runt, maar ook – en vooral – de plek waar inmiddels duizenden publicaties gestalte kregen. Precies zoals men het kan verwachten van een man die als een van de toonaangevende pennen van de nouvelle droite geldt.

Als kind van een Limburgse vader en een West-Vlaamse moeder (maar wel in Molenbeek geboren) is Steuckers (64) op onderwijsvlak een product van het naoorlogse Brussel, wat concreet betekenen dat hij zijn schoolse carrière in het Frans doorliep. Onmiddellijk is dit de belangrijkste verklaring waarom het gros van de publicaties op zijn actief ook in die taal geschreven werden. Maar anders dan vele van zijn generatiegenoten deden, ging dit niet gepaard met het verloochenen van zijn roots. Hij was scholier/student in de jaren dat het FDF haar grootste successen kende, maar hij maakte andere politieke keuzes. Noem het gerust 'rechts', zij het dat die term ietwat te vaag is om hem helemaal te typeren. Hij bewoog zich jarenlang in de kringen van de GRECE, het vlaggenschip van wat men eind jaren zestig – begin jaren zeventig als nouvelle droite is gaan bestempelen. Maar de relatie met boegbeeld Alain de Benoist bekoelde en begin jaren negentig begon hij met zijn eigen project, Synergies Européennes, dat voornamelijk in het Italiaans en het Duits werkte.

Het is niet makkelijk Robert Steuckers in een bepaald hokje te plaatsen. En eigenlijk zou het ook ongepast zijn, aangezien hij veel meer dan een politiek militant een intellectueel die op een erg eclectische manier door echte en spreekwoordelijke bibliotheken flaneert. Een aantal stokpaardjes komen steeds terug. De Conservatieve Revolutie bijvoorbeeld, niet de tegenreactie op de Franse Revolutie, maar de heterogene beweging aan ideologen en denkers uit het interbellum die men onder die noemer heeft samengebracht. Geopolitiek is er nog eentje, en onmiddellijk ook de reden van ons bezoek (Zijn drieluik “Europa”, over Europese geschiedenis en geopolitiek is bij Editions Bios in Rijsel te koop en zijn twee delen over de Duitse Conservatieve Revolutie en zijn boek over Carl Schmitt bij Editions du Lore; https://editionsbios.fr en www.ladiffusiondulore.fr ; in het Engels publiceerde hij in Australië “The European Enterprise” bij Manticore Press, https://manticore.press ).

Ottomaanse inmenging

't Pallieterke // We spreken ons op een moment dat de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan in alle hevigheid woedt. Op zich niet voor het eerst, maar wat deze editie wel speciaal maakt is de buitenlandse inmenging, die van Turkije in het bijzonder. Hoe schat u dit in?

Robert Steuckers // “Dit is nog maar eens een hoofdstuk in een beleid dat jaren geleden al gestalte kreeg. Ahmet Davutoğlu was enkele jaren Minister van Buitenlandse Zaken onder Erdogan en gaf gestalte aan een apart beleid, ook wel eens zero-vijanden politiek genoemd. Op zich dacht hij wel in neo-Ottomaanse termen, maar hij zag dat als een zachte politiek. Een van dialoog en handel, eerder dan militair machtsvertoon zoals we dat vandaag zien. Erdogan's kijk is verschillend, het kwam tot een spanning met als gevolg dat Davutoğlu uitgeschakeld werd. Het agressieve Turkse beleid vindt in belangrijke mate zijn wortels in het verleden. Toen de Turkse Republiek na de eerste wereldoorlog en de door Atatürk gevoerde bevrijdingsoorlog ontstond, werd het een land zonder energiebronnen. Heel bewust werd bijvoorbeeld de regio rond Kirkurk uit de Republiek gehouden. In eerste instantie leverde dit geen al te grote moeilijkheden op, maar de demografische groei veranderde het plaatje. Het Turkije van vandaag is een land van 83 miljoen inwoners, maar nog steeds zonder die begeerde energiebronnen. Het is geen toeval dat ze zich zo mengen met wat er in Libië gebeurt. Of dat ze trachten hun hand te leggen op gas in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee. Een identieke achterliggende motivatie schuilt achter hun inmenging in de Kaukasus. Of deze neo-Ottomaanse politiek kans van slagen heeft durf ik betwijfelen. Ik vrees dat de Turken hiervoor de economische basis missen.”

't Pallieterke // De inmenging is breder dan de Turkse. Iedereen lijkt wel zijn reden te hebben?

Robert Steuckers // “Er tekenen zich inderdaad verschillende bondgenootschappen af. Dat Turkije het voor Azerbeidzjan opneemt zou ik als een pro-Turkse alliantie bestempelen, geen Islamitische want Azerbeidzjan is Sjiitisch terwijl Turkije tot het Soennitische kamp behoort. Anders dan men zou denken is de steun van Rusland voor Armenië niet zo vergaand en van een pan-Orthodoxe solidariteit is beslist geen sprake. Israël schaart zich dan weer aan de kant van Azerbeidzjan, al was het maar omdat ze hen drones en ander tuig kunnen verkopen. Maar er speelt nog iets anders; een erg belangrijk geopolitiek element. Over de Chinese Zijderoute is al veel inkt gevloeid, maar een tijdje geleden werd een vergelijkbaar project tussen India, Iran en Rusland aangekondigd. Naarmate dit gestalte zal krijgen, wordt een verbinding tussen India, Iran, de Kaspische Zee en de Wolga tot aan de Witte- en Barents Zee mogelijk. Euraziatische continentale integratie is altijd iets dat vanuit Angelsaksische hoek met een scheef oog bekeken is. Door gerommel in en rond Nagorno-Karabach wil men dit project ondergraven. Niet toevallig steunen ook Oekraïne en Georgië Azerbeidzjan, twee landen die duidelijk onder Amerikaanse invloed staan. Trouwens, het nut van deze verbinding heeft haar nut ook tijdens de tweede wereldoorlog bewezen. Zonder bevoorrading via het Noorden en Zuiden was de Sovjetunie nooit in staat geweest het Duitse offensief tegen te houden.”  

Russische zwakte

't Pallieterke // Een land dat zich de voorbije assertiever, sommigen zullen zeggen agressiever, opgesteld heeft is Rusland. Het Syrische voorbeeld is hiervan het type-voorbeeld. Hebben we het hier over een (nieuwe) grootmacht in wording? Opnieuw?

Robert Steuckers // “Als ik naar alle relevante parameters kijk, dan betwijfel ik dat. Er is de manier Rusland en het regime van Poetin voorgesteld wordt enerzijds. Wat scheef zit, kan je niet recht praten, maar nog steeds bouwt men verder op de zogenaamde zwarte legende die men destijds tegen Rusland heeft gefabriceerd, het werk van de Britse geheime diensten in de 19de eeuw ten tijde van de Krimoorlog. Dit gaat terug naar de zogenaamde Leyenda Negra, de manier waarop men het Spanje in de periode van de 15de eeuw en later in de geschiedschrijving in een erg negatief daglicht heeft geplaatst. Sindsdien is dit in tal van gevallen een beproefde tactiek geworden. Ik kan terzake het vorig jaar verschenen boek van Mark Smith, Russia's Black Legend. The Russia Anxiety: And How History Can Resolve It, warm aanbevelen. Wat zijn nu de relevante feiten? Poetin heeft zijn land gered uit de chaos die tijdens de Jeltsin-jaren ontstaan is, wat positief is. Rusland heeft ook troeven: olie, gas en andere grondstoffen, maar tegelijk is die afhankelijkheid ook hun zwakte. Vergeten we niet dat hun BBP niet groter is dan dat van de Benelux, zij het voor een veelvoud aan inwoners. En dat laatste is ook een probleem. Het land kent een sterke demografische recessie. Stuk voor stuk zijn dat elementen die me doen concluderen dat het potentieel om een challenging grootmacht te worden zonder Europa beslist niet aanwezig is.”. Rusland redt zichzelf alleen met de steun van Duitsland (dus Europa) maar nu is Duitsland ook erg ziek en schijnt onbekwaam te zijn, een eigen geopolitiek door te voeren.  

Een vermijdbaar conflict met China

't Pallieterke // De opmars van China is onmiskenbaar, wat zich vertaalt in een grotere assertiviteit, vooral dan in Azië. Is een clash met de VS onvermijdelijk, zoals vele analisten vrezen. Kan de val van Thucydides nog vermeden worden?

Robert Steuckers // “We mogen niet vergeten dat China vandaag haar plaats in de wereldorde inneemt omdat er ruimte vrijgekomen is. Het narratief van de VS wordt in de brede wereld maar zeker in Azië niet meer aangenomen. De Amerikanen hebben er trouwens bewust voor gekozen niet meer de prominente aanwezige rol van vroeger te spelen. En over de volledige afwezigheid van Europese assertiviteit spreken we dan nog niet. De Chinese ambitie en de manier waarop ze deze uitvoert is voor iedereen duidelijk, maar het is een reus op lemen voeten. De sociale wanverhoudingen zijn hun zwakte. Om deze onder bedwang te houden is een forse economische groei nodig. Als deze opeens zou uitblijven, zou dat enorme maatschappelijke spanningen teweeg brengen. Dit in combinatie met een imperial overstretch van een steeds groter gebied waarin Peking zich wil laten gelden, zou sneller dan men denkt een einde kunnen maken aan de internationale Chinese droom. Maar of het tot een clash komt, zal ook van de VS afhangen. De keuze voor Trump is er een voor meer autarkie en het grondig bijstellen van de imperiale ambities. Je kan je trouwens afvragen over dergelijke projecten nog wel over een voldoende breed draagvlak beschikken. Met de sociale problemen, antifa-gedoe, BLM of nog het gender-militantisme zie je toch meer dat de maatschappelijke consensus helemaal zoek is geraakt. Samengevat: ik zou toch geen te deterministische kijk hebben op de Amerikaans-Chinese verhoudingen.”

 Michaël Vandamme

“Brussel is een stad van parallelle samenlevingen geworden”

Urbi et orbi. De stad en de wereld. Naast zijn kijk op internationale betrekkingen en geopolitiek in het bijzonder, is ook Brussel een thema dat Robert Steuckers bezig houdt. De stad dus – zijn stad en de plaats waar hij heel zijn leven al woont. “Het wordt hier erger en erger, heel eenvoudig”, lacht hij cynisch. “In deze stad loopt gewoonweg te veel volk rond. Je krijgt een sterke sociale tegenstelling, met een wegtrekkende middenklasse, en tal van maatschappelijke problemen die iedereen kan vaststellen, voor zover men niet verblind is door politieke correctheid. Nu is er nog een periode geweest dat immigratie het uitzicht van deze stad fors veranderd heeft. Tijdens de periode 1880 en 1914 kwamen er voor elke autochtone inwoner zomaar even 17 nieuwkomers uit de andere provincies bij. Zo iemand was bijvoorbeeld Léon Trésignies, de held van de eerste wereldoorlog. Zijn geschiedenis voor de eerste wereldoorlog was die van een arme eenvoudige volksmens: aangekomen uit Charleroi, verloor hij zijn baan in Vorst toen de oorlog begon. Dat is ook de reden waarom hij zich bij het leger heeft gemeld. In een stad die zo planloos groeit, gaat het organische van een samenleving verloren. Men kampeert ergens naast elkaar, zonder dat je van een heus samenleven kan spreken. Dit stelt zich vandaag scherper dan ooit. Brussel is een amalgaam van parallelle samenlevingen geworden.”

L'ère Biden : les Etats-Unis et leurs fractures internes

bba6bca05fecde04c682328e44b974b7-1597229383.jpg

L'ère Biden : les Etats-Unis et leurs fractures internes

Par Enric Ravello Barber

Ex: https://www.enricravellobarber.eu

Il y a des situations qui sont hautement symboliques. La cérémonie d'investiture de Joe Biden en tant que 46ème président des États-Unis a été entourée de mesures de sécurité sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire, près de 30.000 agents ont été déployés pour assurer la sécurité. Le symptôme est clair et évident : le pays est divisé en deux moitiés de plus en plus éloignées l’une de l’autre et avec des secteurs internes de plus en plus radicalisés.

Ne disons pas que ce déploiement de sécurité n'était dû qu'à l'attaque du Congrès par les partisans de Trump, la raison est quelque chose de beaucoup plus profond. Les États-Unis sont plongés dans une violence permanente, physique et dialectique, depuis des mois. Rappelez-vous les épisodes de violence des BLM et d'Antifa, qui ont causé plusieurs morts, et rappelez-vous aussi des phrases comme celle d'Hilary Clinton qui a qualifié les électeurs de Trump de "white trash", ou qui a déclaré que "les États-Unis ont condamné Trump", méprisant de façon non représentative les 75 millions d'Américains qui ont voté pour lui, soit plus de 47% de la population, ou ce qui est la même chose, la moitié du pays, ou des phrases comme celle du journaliste John Carlin qui dans La Vanguardia a dit : "La défaite de Trump est un soulagement pour l'ensemble du monde de la pensée", insultant et qualifiant la moitié de la population des États-Unis de "non-penseurs" ou d’"analphabètes". Tout cela, ainsi que les indices (non pas des certitudes mais des indications) de fraude électorale, plus le meurtre incroyable et injustifiable de la patriote Ashli Babbit par la police, ont créé un climat de tension politique maximale, qui, je le crains, va s'accroître pendant le mandat de M. Biden.

https _cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_210120113951-12-biden-inauguration-grab-lady-gaga.jpg

Pour continuer avec le symbolisme, il faut rappeler que la personne choisie pour chanter l'hymne américain lors de la cérémonie d'inauguration était la chanteuse connue sous le nom de Lady Gaga, un exemple de vulgarité, de mauvais goût et de décadence, un autre signe de ce qui nous attend pendant le mandat de Biden.

Les premiers mots de Biden le jour de son investiture ont été "nous devons mettre fin à cette guerre incivile", ce qui signifie la reconnaissance de cette fracture interne des États-Unis de sa part, chose que nous ne pensons pas qu'il puisse résoudre et encore moins dans un nouveau contexte politique pour ces quatre années où il n'y aura pas de contrepoids politique ou institutionnel ; Pour la première fois depuis 70 ans, le parti démocrate obtient ce qu'on appelle le "trio gagnant" c'est-à-dire la présidence du gouvernement, la majorité au Congrès (Chambre des représentants) et la majorité au Sénat, ce qui va faire que le tandem Biden-Kamala va imposer son programme politique sous forme de montagnes russes, et on a déjà vu ce qu'il pense de la moitié du pays qu'ils vont gouverner, c'est un danger qui va faire augmenter les fractures internes. Une situation institutionnelle qui aura des conséquences négatives.

Un pays divisé

La fracture politique

Les résultats des élections présidentielles aux États-Unis ont donné 51 % des voix au vainqueur, Joe Biden, et 47,2 % à Donald Trump, le candidat "battu" a obtenu plus de 72 millions de voix, soit plus de soutien que presque tous les précédents présidents élus. La différence de voix signale une scission en plein milieu d'un pays, précisément entre un parti démocrate qui n'a jamais été aussi loin à gauche et un parti républicain qui n'a jamais été aussi loin à droite. Loin de la prétention d'Hillary Clinton, les Américains sont loin d'avoir "enterré" le trumpisme,

Fracture interne du Parti démocrate

Le président Biden et la vice-présidente Harris représentent chacun les deux sensibilités internes qui cohabitent au sein du Parti démocrate. Le premier, un homme de l'équipe d'Obama, plus modéré et centriste, une sorte de social-démocrate en termes européens ; Harris représente l'aile gauche du parti qui avait soutenu le sénateur Sanders comme candidat à l'investiture et qui a maintenant été rejointe par le soi-disant SQUAD, les femmes parlementaires de l'aile gauche du parti, dirigé par la députée portoricaine Alexandra Ocasio-Cortez et dont Ilhan Omar, la première députée musulmane aux États-Unis, est membre. Rappelons que Harris, qui serait présidente si Biden meurt pendant ces quatre années, a un père jamaïcain et une mère originaire d'Inde. Kamala se formera dans l'environnement politique auquel sa mère appartenait, celui des groupes noirs radicaux des années 60-70 : les Black Panthers et le Black Power, les organisations politiques violentes des suprémacistes noirs.

81-RzMd4KSL.jpg

Le jour même de l'assaut contre le Capitole, le parti démocrate a engrangé une victoire clé en remportant les deux sénateurs pour l'État de Géorgie, alors que tous les sondages précédents prédisaient que l'un irait à eux et l'autre aux républicains, ces deux candidats démocrates élus représentent également chacune de ces deux factions internes. La tête de liste, l'Afro-Américain Raphael Warnock, représente l'aile gauche, l' agenda millénien et est ouvertement pro-palestinien, le numéro 2, le médecin judéo-américain Jon Ossoff, est le représentant du secteur centriste. Ajoutons que le puissant lobby juif, y compris pour l'instant George Soros, du parti démocrate soutient ce e centre-gauche dirigé par Biden, et est représenté de façon frappante dans la composition de la nouvelle administration américaine.

Biden va essayer par tous les moyens de combiner ces deux sensibilités internes en forgeant des équilibres, peut-être y réussira-t-il, le centre-gauche a toujours été plus "discipliné" dans ces questions internes, bien que, pour cela, il doive prendre des rendez-vous comme celui récent avec Anita Dunn, qui a été démise de ses fonctions de conseillère en communication de la Maison Blanche par Obama lui-même, lorsque ses déclarations sur le dictateur communiste criminel, Mao Tse toung, que Dunn avait décrit comme "l'un de ses philosophes préférés", ont été rendues publiques : elle revient maintenant faire partie de la nouvelle administration dirigée par Joe Biden. Et un troisième facteur semi-intérieur auquel Biden devra faire face est celui du BLM et d'Antifa, créés pour servir la cause démocrate mais qui commencent maintenant à qualifier Biden de "modéré" et à réclamer une "vengeance" contre les républicains. Le lendemain de son investiture, des militants de ces groupes ont attaqué le siège du parti démocrate à Seattle, ce qui pourrait être un avertissement.

Fracture au sein du parti républicain

Au sein du Parti républicain, la fracture n'est pas des moindres. Trump a été dès le début un outsider mal reçu par la structure traditionnelle du parti, qui n'a pas soutenu sa nomination interne, et une fois qu'il a été nommé, il n'a pas été soutenu pendant la campagne électorale, l'absence des précédents présidents républicains dans leurs manifestations (Bush père et fils) a été notoire, a également été flagrante à la fin de son mandat, où non seulement de nombreux dirigeants républicains se sont dissociés et se sont opposés à la stratégie de Trump, mais même plusieurs membres républicains du Congrès ont voté pour sa "destitution". Trump, d'une certaine manière, est un autre reflet d'un courant sociologique qui s’était déjà manifesté avec Sarah Pallin, le Tea Party, et qui fait dériver son idéologie des principes du Mayflower et des "pères fondateurs des Etats-Unis", auquel on pourrait ajouter Pat Buchanan - notons qu'il est catholique et donc pas WASP mais spécifiquement White Conservative - et David Duke lui-même, qui - rappelons-le - était membre du Congrès pour la Louisiane et candidat au poste de gouverneur de cet État pour le parti républicain, obtenant 40% des voix, soit près de 60% des voix de la population blanche.

5f6157da8cf78.image.jpg

Pat Buchanan.

Depuis les années 1970, le parti démocrate a abandonné l'électeur du Midwest : blanc, travailleur qualifié, fermier ou petit propriétaire terrien, religieux et amoureux de son pays, de plus en plus radicalisé et prêt à soutenir des options patriotiques puisque beaucoup d'entre eux sont devenus une classe sociale dangereusement précarisée en raison de la crise économique et de la négligence de l'administration centrale, qui subventionne les minorités et oublie les pauvres et les déclassés de la majorité blanche.

Dans ce contexte politique interne, il existe plusieurs options :

  • Que l'appareil de parti traditionnel prenne à nouveau le contrôle du parti, alors la question est la suivante : Trump et ses semblables accepteront-ils d'être relégués au second plan, et une autre question encore plus importante, les électeurs qui ont soutenu Trump, le feront-ils à un parti républicain centriste et modéré ?
  • Si les deux réponses aux questions ci-dessus sont négatives - ce qui est le plus logique - alors Trump fonderait un troisième parti et la question immédiate serait de savoir si les électeurs blancs de plus en plus "radicalisés" du Midwest et du Sud reconnaîtraient Trump comme leur chef ? Parce qu'il y a déjà de nombreuses milices patriotiques qui l'accusent d'être "faible et traître". Et le Trumpisme lui-même a des contradictions internes, rappelons par exemple que sa fille Ivanka, mariée, veut être l'héritière politique de son père et, si c'est le cas, nous doutons fort qu'elle soit acceptée comme référence par ceux qui ont jusqu'à présent soutenu son père.
  • Nous pourrions alors nous pencher sur le cas d'un tiers, qui pourrait même ne pas être dominé par Trump ou le trumpisme, et qui serait une réalité politiquement intéressante, et à laquelle nous prêterions une attention particulière sur ce blog, si elle devait se produire. Certains analystes soulignent que ce parti chercherait un leader plus dur que Trump, et qu'en raison de la démographie des États-Unis et de la distance croissante entre l'administration centrale et les États du centre et du sud, il n'aspirerait plus à être le moteur d'un renouveau national de "Make America Great Again", pour défendre progressivement l'idée d'une possible scission dans les États où ils sont majoritaires sur le plan démographique et politique.

La fracture ethno-géographique

Il suffit de regarder la carte des résultats des élections présidentielles pour voir à quel point le pays est divisé en deux. Trump gagne dans tous les États centraux, tandis que Biden gagne dans les États littoraux du Pacifique et de l'Atlantique. Et si nous analysons les résultats de certains États dans ces deux régions, nous constatons que là où Trump gagne, il le fait avec une énorme différence (par exemple, l'Oklahoma et le Wyoming), tandis que là où Biden gagne, il le fait aussi avec un énorme avantage (par exemple, la Californie et New York). Les États dont les résultats ont été remis en question (Nevada, Michigan, Pennsylvanie, Géorgie) se trouvent précisément dans la zone de transition entre les deux zones.

letters-electionmap-mobileMasterAt3x.png

La géopolitique souligne qu'il existe deux réalités en contradiction permanente : une réalité maritime, de mentalité commerciale, de pouvoir thalassocratique et d'idéologie politique libérale-mercantiliste, et une autre réalité intérieure de mentalité traditionnelle, de travail avant le commerce, de mentalité protectionniste, continentaliste et conservatrice. Bien que la géopolitique ne soit pas une science exacte et encore moins lorsqu'elle prétend être déterministe, c'est une science auxiliaire qui aide à analyser la réalité et, dans ce cas, elle le fait effectivement.

Mais la fracture n'est pas seulement géopolitique mais aussi ethno-politique : les côtes sont avant tout des sociétés multiraciales et multiculturelles, où l'élite WASP est principalement d'origine anglaise et néerlandaise, avec une présence importante de blancs irlandais et italiens, et - comme nous le disons - dans un contexte fortement multiracial, alors que les États de l'intérieur sont majoritairement blancs (sauf pour certains dans le sud), et que cette population blanche est principalement d'origine allemande, ensuite nord-irlandaise (les soi-disant ‘’Écossais-Irlandais’’) et enfin (dans le nord), elle est descendante de colons scandinaves.

À la tendance à la séparation de la Californie, qui, si Trump avait gagné, se serait accentuée, et à la séparation naissante du Texas, s'ajoutera cette situation de rupture progressive de l'intérieur blanc. Beaucoup ont déjà fait remarquer que les États-Unis allaient se pencher sur cette situation interne, il y a plusieurs décennies, ce qui ne serait rien d'autre que la vérification que le creuset ne fonctionne pas même dans le pays qui l'a adopté comme moyen de se construire.

Quant aux autres questions qui caractériseront l'ère Biden, elles seront nombreuses et toucheront tous les aspects politiques, médiatiques, sociaux et économiques du pays, mais dans cet article nous voudrions en souligner trois.

rachel-levine-e1588154812419-800x600.jpg

Rachel Levine.

Imposition de l'idéologie mondialiste sous tous ses aspects : la récente nomination de Rachel Levine, une transsexuelle, au poste de ministre de la santé montre l'implication de l'administration Biden dans ce que l'on a appelé "l'idéologie du genre" et qui n'est rien d'autre que la destruction de toute normalité dans les domaines de la sexualité et de la famille. La récente proposition du parti démocrate à la Chambre des représentants d'interdire l'utilisation de noms spécifiques au genre tels que : père/mère, fils/fille frère/sœur, oncle/tante est un autre signe malheureux de ce qui est à venir.

Portes ouvertes à l'immigration : M. Biden a promis un changement de la politique d'immigration, ce qui, nous le savons, signifie faciliter l'entrée de millions de nouveaux immigrants. Ces jours-ci, nous avons vu d'interminables colonnes de Centraméricains se diriger vers les États-Unis. Nous savons tous ce que signifie cette nouvelle immigration et l'impact social et économique qu'elle aura sur les États-Unis, où une fois de plus les grands perdants seront la classe ouvrière blanche, ce qu'Hilary appelle les "white trash", qui ne reçoivent jamais les avantages et les subventions que les "minorités raciales" reçoivent parce qu'elles sont blanches.

Pour sa part, Kamala Harris a déjà annoncé un plan visant à légaliser 11 millions d'immigrants illégaux d'ici 2028. D'ici 2028, en effet, le facteur déterminant sera constitué par ces immigrés clandestins régularisés par les démocrates qui, évidemment, voteront tous démocrate, également dans une situation où, dans 8 ans, les chiffres de la démographie euro-américaine auront régressé quantitativement. La conséquence de tout cela est la volonté claire des démocrates de gagner en 2024 - par la diabolisation de l'opposition - et de créer d'ici 2028 une situation démographique et politiquement irréversible pour les blancs, et en général pour toute option patriotique, grâce à l'augmentation numérique des immigrés légalisés et disposant ipso facto du droit de vote. C'est la démographie appliquée à la politique.

Economie : Trump a réactivé l'économie américaine et a fait baisser le chômage, ce que même ses plus grands ennemis ne contestent pas. La gestion de Trump était basée sur une politique tarifaire qui empêchait l'entrée des produits chinois à bas prix et les délocalisations d'entreprises, notamment vers le Mexique. Biden mettra fin à ces politiques, étant un ennemi des tarifs qu'il considère comme du "nationalisme", de sorte que le chômage et la désindustrialisation reviendront aux États-Unis. En outre, nous avons le fait que Biden a annoncé un stimulus fiscal de 1,9 trillion de dollars américains. La bourse a réagi avec un certain scepticisme au plan de Biden, car il pourrait entraîner une inflation rapide du pays. Comme l'a dit le prix Nobel Krugman, l'endettement est toujours possible, mais tant que l'argent est investi dans des projets économiquement rentables, tels que les infrastructures ou les énergies renouvelables, le problème, le soupçon est que Biden dépensera une partie importante de cet argent pour couvrir la dette des Etats sous contrôle démocrate en dettes et subventions aux minorités raciales et aux institutions de propagande du politiquement correct, ce qui plongerait les Etats-Unis dans un grave chaos.

Comme l'affirme le célèbre économiste Richard Wolff, Biden veut revenir à la "normalité" d'avant la crise, c'est-à-dire revenir à la normalité du capitalisme mondial.

Ce sont les questions clés auxquelles la nouvelle administration américaine est confrontée, et nous prévoyons quelques années difficiles, intenses et, pour reprendre le terme de Spengler, décisives. Dans un prochain article, nous analyserons la réalité internationale et son impact sur la politique mondiale qu'aura l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Enric Ravello Barber.

Le Général Soleimani et les milices chrétiennes en Syrie

Qassem-e1578034215309.jpg

Le Général Soleimani et les milices chrétiennes en Syrie

Par Daniele Perra

Ex : https://www.eurasia-rivista.com

Dans une récente interview parue dans les colonnes du site d'information russe Spoutnik, Monseigneur George Abu Khazen, évêque latin d'Alep, a lancé un appel sincère dans lequel, en plus de souligner l'essence criminelle du régime de sanctions imposé à la Syrie par le Caesar Act américain, il demande expressément aux Européens de cesser de suivre Washington sur la voie de l'agression économico-militaire contre le pays du Levant.

En effet, selon Abu Khazen, le régime de sanctions, en affectant en premier lieu les couches les plus pauvres de la population et les minorités, a créé un désastre pire que l'occupation de la ville par des groupes terroristes à leur tour alimentés par "l'Occident"[1]. Le prélat, d'ailleurs, dans la même interview, déclare avec une grande franchise que la Syrie n'a pas besoin d'aide spéciale. En Syrie, il y a assez de céréales et d'huile pour tout le monde. Cependant, l'occupation américaine du nord-est du pays (la région la plus riche en ressources) empêche toute véritable reconstruction[2].

À l'appel sincère contre le régime des sanctions, l'évêque d'Alep a ajouté une dénonciation des conditions dans lesquelles doivent vivre les populations chrétiennes qui restent encore otages des groupes terroristes (sous protection turque) dans la région d'Idlib : une communauté qui vit depuis près de deux millénaires près du fleuve Oronte, maintenant réduite à quelques centaines de personnes qui sont systématiquement empêchées non seulement de pratiquer leur foi mais aussi de travailler dans les champs.

fraAbouKhazen150413IT-600x450.jpg

L'appel de Monseigneur Abu Khazen doit nous amener à deux types de réflexion. La première est liée au fait que, malgré la rhétorique de propagande clownesque de l'"administration pacifiste" et du "non-interventionnisme", la présidence Trump, en termes géopolitiques (sans entrer dans le mérite de la lutte entre les appareils de pouvoir qui sévit encore à Washington), a évolué sur différents théâtres dans une continuité substantielle avec celle de son prédécesseur Barack Obama. Et cela parce que les processus géopolitiques se déroulent souvent de manière autonome par rapport au locataire de la Maison-Blanche lui-même qui, dans le cas de Trump, n'a pas fait grand-chose pour entraver le cercle vicieux généré par le complexe militaro-industriel et par ce "syndrome de privation de l'ennemi" qui afflige l'OTAN depuis l'effondrement de l'URSS.

Il est même superflu de devoir rappeler, une fois de plus, comment l'agression économique, de Thucydide à Carl Schmitt, est considérée à toutes fins utiles comme un "acte de guerre". Une pratique à laquelle nous avons dû assister à d'innombrables reprises au cours des quatre dernières années (outre la Syrie, on peut citer les cas de l'Iran, de la Chine, ainsi que la prolongation et le renforcement du régime de sanctions à l'égard de la Russie et du Venezuela) et qui était largement prévue depuis le célèbre discours de Barack Obama devant les cadets à West Point en 2014. A cette occasion, l'ancien président nord-américain a affirmé la nécessité de la réduction des interventions militaires directes de la part des Etats-Unis (trop coûteuses) et du recours en cas de menace non directe à des actions multilatérales, à l'isolement et à des sanctions contre "l'ennemi"[3].

Il est également superflu de rappeler que le retrait tant vanté de la Syrie n'a jamais eu lieu. On sait maintenant que le Pentagone, sous l'administration Trump, a sciemment dissimulé la quantité réelle de la présence militaire américaine en Syrie ainsi qu'en Irak et en Afghanistan, à la fois pour poursuivre la rhétorique de la "fin des guerres sans fin" et pour empêcher que cela ne se produise réellement. S'il est vrai (peut-être) que le nombre réel d'unités militaires a probablement été caché au président lui-même (ce qui en soi n'est pas particulièrement choquant pour ceux qui connaissent les mécanismes qui font bouger l'appareil de la puissance américaine)[4] : il est tout aussi vrai que c'est Donald J. Trump qui a autorisé les incursions dans les pays en question (dont celle qui a assassiné Qassem Soleimani) et les actes de guerre économique susmentionnés[5]. Sans compter que, données en main, dans les cas de l'Afghanistan et du Yémen, l'administration Trump a largué encore plus de bombes que celles qui l'ont précédée, avec le pic de 7 423 engins nord-américains largués sur le seul pays d'Asie centrale en 2019[6].

Il va sans dire que, pour l'instant, il ne semble pas y avoir d’espoir que la nouvelle administration puisse évoluer dans une direction différente de celle de ses prédécesseurs. Si l'administration Trump a pris des positions extrêmes qui ont été configurées sous Barack Obama (par exemple, l'endiguement de la Chine), il semble clair que l'administration Biden-Harris s'inspirera aussi des précédentes.

La deuxième réflexion qu’inspire l'appel de l'évêque d'Alep, outre la référence à une Europe soumise à la volonté de l'Amérique du Nord[7], est liée à des aspects plus purement historico-idéologiques et religieux. Et c'est là que la figure du général martyr Qasem Soleimani entre en jeu.

Le président Bachar al-Asad a souvent fait référence à l'importance de la communauté chrétienne pour l'essence et le caractère souverain de la Syrie. En effet, le territoire qui correspond aujourd'hui au pays levantin, en plus d'avoir été depuis l'Antiquité un centre d'irradiation culturelle et religieuse de premier ordre, comme dans le cas de la diffusion du culte du soleil ("intervention providentielle de l'Orient" pour René Guénon) dans l'Empire romain, a influencé, avec ses théologiens, de manière décisive l'évolution de la doctrine chrétienne elle-même ; il suffit de penser à l'œuvre de Saint Jean Damascène, expression parfaite d'un christianisme véritablement oriental et riche en influences eurasiennes.

Convent_of_Our_Lady_of_Saidnaya_01.jpg

Monastère de Saidnaya.

Au cours des siècles, le pays a notamment connu un développement important du culte marial. Un culte démontré par la présence d'innombrables sanctuaires dédiés à la Mère de Jésus et qui ont survécu aux années de conflit, de pillage et de destruction. L'un des plus importants est sans aucun doute le monastère de Saidnaya (Dame de la Chasse en syriaque), appartenant au patriarcat orthodoxe d'Antioche et lieu de pèlerinage également pour les musulmans. L'histoire de ce monastère est emblématique du caractère sacré et traditionnel de la présence chrétienne en Syrie. La légende raconte que l'empereur byzantin Justinien Ier, alors qu'il était en voyage de chasse dans la région, s'est perdu près de Damas et a risqué de mourir de déshydratation. Sa soif fut étanchée grâce à l'aide d'une gazelle, que Justinien identifia plus tard comme un messager angélique marial, qui le conduisit à une source d'eau sur le même rocher sur lequel l'empereur fit plus tard construire le sanctuaire. Et à l'entrée du sanctuaire étaient inscrits les mots tirés du Livre de l'Exode : "ôte les chaussures de tes pieds, car le lieu où tu es est une terre sainte" [8].

Maintenant, pour revenir au concept selon lequel la géographie sacrée et la géopolitique se chevauchent souvent, il convient de souligner que la région dans laquelle se trouvent les principaux centres de culte chrétien en Syrie (de Saïdnaya à Maaloula) a également une valeur géostratégique d'une importance considérable. En observant une carte du Levant, on remarquera facilement que cette région correspond aux montagnes du Qalamoun, le long de la frontière entre la Syrie et le Liban, au-delà desquelles se trouve la vallée de Bek'a, qui constitue (historiquement) l'un des principaux centres d'activité du Hezbollah. Cette région, point de connexion entre le Liban et la Syrie (et donc aussi point de ravitaillement entre Beyrouth et Damas), est depuis longtemps l'objet d’affrontements entre les groupes terroristes qui ont mis la Syrie à feu et à sang et les forces loyalistes (l'armée arabe syrienne et ses milices associées) et leurs alliés (le Hezbollah et les forces de Quds commandées par Qassem Soleimani). Damas et ses alliés ont lancé au moins trois opérations militaires différentes pour libérer cette région fondamentale, infligeant de graves défaites tant à l'autoproclamé "État islamique" qu'aux forces liées à Al-Qaïda. En particulier, l'offensive d'août 2017 a conduit à la première grande défaite de l'"État islamique" sur le sol syrien, à la reddition d'un nombre important de miliciens de l'entité terroriste et à la libération d'une large tranche de territoire le long de la frontière syro-libanaise.

COTASBpWcAEyqGx.jpg

Dy8riLzWwAAmB_9.jpg

Nombre des milices chrétiennes qui ont participé aux opérations militaires dans la région pour soutenir le gouvernement légitime de Damas (par exemple, les "Gardiens de l'Aurore", qui ont uni divers groupes chrétiens tels que les "Lions des Chérubins" - en référence au nom d'un important monastère de Saidnaya - ou les "Soldats du Christ") ont été constituées sur le modèle du Hezbollah et des milices chiites irakiennes, avec l'aide des forces du Quds de Soleimani et du Hezbollah lui-même. Soleimani a également joué un rôle majeur dans la formation d'une autre milice chrétienne, les "Forces de la Rage", dans la ville à majorité grecque orthodoxe de Suqaylabiyah, entre Hama et Latakia [9].

Il est important de souligner que les militants de ces groupes se considèrent comme des "moudjahidin de la croix"[10]. L'une des devises des "Lions des chérubins" déclare : "Nous n'avons pas été créés pour mourir mais pour la vie éternelle. Nous sommes les descendants de Saint-Georges" [11]. Leur action visait principalement à défendre les lieux de culte chrétiens contre les ravages des miliciens Takfiri. Cependant, beaucoup de ces groupes ont également participé à des opérations militaires en dehors des zones où vit la majorité de la communauté chrétienne syrienne. En fait, ils se sont battus et se battent en tant que chrétiens contre l'"Occident" et une vision du monde qui leur est totalement étrangère.

Dans une certaine mesure, on pourrait dire que l'agression contre la Syrie a contribué (selon les termes de Michel Aflaq, le père fondateur chrétien-orthodoxe du Ba'ath syrien) à "réveiller le nationalisme des Arabes chrétiens" [12] : c'est-à-dire le sentiment qui "les conduit à sacrifier leur fierté et leurs privilèges personnels, dont aucun ne peut égaler la fierté arabe et l'honneur d'en faire partie" [13].

Face à ce scénario, il semble évident que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré en 2018, avec le style de gangster caractéristique de la politique étrangère nord-américaine, que le général Soleimani créait des problèmes à la fois en Syrie et en Irak et que les États-Unis devaient faire tout leur possible pour augmenter le prix à payer pour lui personnellement et pour les forces quds des gardiens de la révolution[14].

Outre l'aspect purement géopolitique (lié au fait que les travaux de Soleimani ont contribué au développement de forces militaires non conventionnelles capables de saper la stratégie américaine et sioniste en Syrie et en Irak et ont créé des ceintures de sécurité aux frontières de l'Iran tout en étendant leur influence dans la région)[15], les "problèmes" dont parle Pompeo sont également liés à un aspect plus purement "idéologique". En fait, il est bien connu que la superstructure idéologique de l'"Occident", au cours des vingt dernières années, a été construite autour du soi-disant "choc des civilisations", théorisé par Samuel P. Huntington et Bernard Lewis, entre le judéo-christianisme et l'islam (ou entre l'"Occident libéral" et l'axe islamo-confucianiste) dans le seul but de fournir un "ennemi" contre lequel s'opposer. En même temps, outre la fragmentation selon des critères ethniques et sectoriels des principaux adversaires régionaux (stratégie que l'on tente d'appliquer également à l'Iran)[16], le sionisme a toujours eu à cœur d'éliminer les communautés chrétiennes du Levant[17] afin de réaffirmer l'un des mythes fondateurs de l'"État juif" : son rôle de "mur contre la barbarie orientale".

BIG.jpg

Dans ce sens, le général Soleimani et les milices qui lui sont liées, opèrent également dans le respect des préceptes théologiques plus encore que militaires et défendent les communautés religieuses opprimées contre les groupes terroristes soutenus par l'"Occident" (tant en Syrie qu'en Irak) également par le biais d'une coopération interconfessionnelle qui se situe aux antipodes du principe impérialiste traditionnel du "diviser pour régner", ont démasqué le mensonge de base inhérent au modèle idéologique du "choc des civilisations" et ont montré que l'entité sioniste, loin d'être un mur contre la barbarie, est elle-même barbare.

Dépassant le modèle idéologique du choc des civilisations par une action qui (en termes purement traditionnels) est une rencontre entre la Voie de l'Action et la Voie de la Contemplation (il n'y a pas de djihad mineur sans djihad majeur et l'Action est inséparable de la méditation), la figure du Général Soleimani assume le rôle de "héros civilisateur". Dans un monde en ruines, où l'individualisme domine et où la contrefaçon idéologique à de nombreux niveaux a détruit toute sorte de principes et d'attitudes sacrés, la vie de Soleimani est un exemple révolutionnaire. L'action, chez ce membre de la caste des guerriers, devient un sacrifice de soi vers un but plus élevé. Et, avec lui, le conflit revient à supposer que la dimension théologique (étudiée par Heidegger et Schmitt dans la première moitié du XXe siècle sur la base de fragments héraclitéens) qui dans le monde "occidental" a été noyée dans le moralisme de la matrice protestante anglo-américaine.

Soleimani a été tué pour le simple fait qu'il représentait un modèle humain qui se trouve aux antipodes de l'homme occidental moderne qui ignore le Sacré et dont la connaissance est réduite à la simple accumulation et assimilation de données empiriques. Paraphrasant l'Iman Khomeini, Soleimani était un véritable être humain au sens traditionnel et spirituel de cette idée. Et pour cela, il a été tué [18]. "Des êtres humains", écrivait le père de la Révolution islamique, "ils ont peur ; s'ils trouvent un homme, ils le craignent [...] C'est pourquoi, chaque fois qu'ils ont trouvé un vrai homme devant eux, ils l'ont tué, l'ont emprisonné, l'ont exilé ou ont entaché sa réputation"[19].

NOTES :

[1]    Il est curieux de noter que beaucoup de chrétiens présumés en sont arrivés à définir Donald J. Trump comme un défenseur de la chrétienté. D’aucuns en sont même arrivés à lui attribuer le rôle du « katechon ».En paraphrasant le Colonel Khadaffi, lorsqu’il évoquait la différence substantielle entre les communistes soviétiques et les communistes italiens, on pourrait affirmer qu’il existe une grande différence entre les »vrais chrétiens » et ceux quise laissent corrompre par une forme contrefaite du christianisme, d’essence absolument antichrétienne.

[2]    “Le sanzioni degli USA ci uccidono. Passeremo un Natale di inferno”, intervista di G. Micalessin a G. A. Khazen, www.sputniknews.com.

[3]    Si veda Remarks by the President at the United States Military Academy Commencement Ceremony, www.obamawhitehouse.archives.org

[4]    On pense aux manœuvres faites par le Vice-Président (charge surtout représentative) Dick Cheney, une des figures les plus importante de l’ère Bush Jr.

[5]    Trump lui-même a souligné avec orgueil que le pétrole syrien était entièrement à la disposition des Etats-Unis. Voir : Trump: Abbiamo il petrolio siriano e ci facciamo quello che ci pare, www.sputniknews.com. C’est un fait avéré que le pétrole syrien, en dépit de toutes lesnormes fixées par le droit international, est vendu en contrebande (via la Turquie) à Israël. Cfr. Arab paper reveals Syrian Kurds oil privilege to Israeli businessmanwww.farsnews.com.

[6]    Cfr. Trump may have bombed Yemen more than all previous US presidents combined, new report finds, www.businessinsider.com, e Record 7.423 US bombs dropped in Afghanistan in 2019. Report, www.aljazeera.com.

[7]    Le fait d’avoir soutenu le régime des sanctions unilatérales imposé par les Etats-Unis a entraîné de graves pertes économiques pour l’Europe.

[8]    Voir le chapitre consacré à la Syrie dans l’ouvrage “Dalla geografia sacra alla geopolitica” (Cinabro Edizioni 2020).

[9]    Voir Atlante delle milizie cristiane in Siria, www.eurasia-rivista.com.

[10]  Aymen Jawad al-Tamimi, Usud al-Cherubin: a pro-Assad Christian Militia, www.joshualandis.com.

[11]  Ibidem.

[12]  M. ‘Aflaq, La resurrezione degli Arabi, Edizioni all’insegna del Veltro, p. 14.

[13]  Ibidem. A ce propos, il faut bien se rappeler que le laïcisme attribué à la République Arabe de Syrie est en réalité quelque chose de bien différent de la laïcité telle qu’on l’entend en Europe, soit un refus de tout sentiment religieux. Le laïcisme syrien repose sur l’acceptation du sentiment religieux sous toutes ses formes dans le but de maintenir inchangé le lien indissoluble entre la spiritualité arabe et l’Islam. « Le lien entre islam et arabité, écrivait Aflaq en 1943, n’est en rien comparable au lien entre toute autre religion et sentiment national ».

[14]  Mike Pompeo: Qassem Soleimani is causing trouble in Iraq and Syria…we need to raise the cost for his organization and him personally, www.thenationalnews.com.

[15]  A cela s’ajoute également le fait que, selon les déclarations récentes de Seyyed Hassan Nasrallah, le Général Soleimani aurait eu un rôle de premier plan dans les négociations qui ont conduit à l’intervention russe en Syrie. Une intervention qui, outre qu’elle a modifié les vicissitudes du conflit, a rendu à Moscou son statut de puissance globale.

[16]  Voir O. Yinon, Una strategia per Israele negli anni Ottanta, l’articule est au départ paru en hébreux dans Kivunim (Directions), une « Revue pour le judaïsme et le sionisme », n° 14 Hiver, 5742, febbraio 1982 Editeur: Yoram Beck. Une réplique du Plan Yinon en référence à l’Iran est parue en 2014 sur le site sioniste www.mida.org.il avec, pour titre, How to hurt Iran without airstrikes. L’auteur fait expressément référence à l’exploitation du régime occidental des sanctions comme instrument pour exaspérer les minorités ethniques appauvries, installées sur le territoire iranien, afin de les inciter à agir, notamment en pratiquant des actes de sabotage contre le gouvernement central donc pour revendiquer ouvertement le séparatisme. En partioculier, l’article fait référence aux minorités kurde et azérie, ainsi qu’au groupe terroriste des Mujahedin-e Khalq qui, probablement, a agi de concerte avecle Mossad pour l’assassinat du physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh.

[17]  Une opération qui a réussi en ce qui concerne la communauté chrétienne palestinienne, laquelle, avec la complicité de sa hiérarchie ecclésiastique, laquelle est plus prompte à adorer l’argent qu’à défendre ses propres fidèles. L’opération a cherché à éradiquer le mémoire historique. C’est là une stratégie à laquelle le sionisme a toujours recouru. Au cours de l’opération « Paix en Galilée », par exemple, les militaires sionistes ont saccagé le « Centre de Recherches palestiniennes » de Beyrouth, emportant et détruisant plusde 25.000 volumes et manuscrits dansle but bien précis d’éliminer tous signes de l’identité et de l’histoire palestiniennes

[18]  Il faut aussi bien se rappeler que l’assassinat du Général Soleimani et d’Abu Mahdi al-Muhandis (Guide du Kataib Hezbollah) semble, comme le démontrent les résultats de l’enquête iranienne, le résultat d’une opération que les Etats-Unis ont menée avec la complicité d’autres pays de l’OTAN comme le Royaume-Uni et l’Allemagne.

[19]  R. Khomeini, Il governo islamico. O l’autorità spirituale del giureconsulto, Il Cerchio, Rimini 2007, p. 122.

 

Les prochaines magouilles démocrates

1136_gettyimages-613393234.jpg

Les prochaines magouilles démocrates

par Georges FELTIN-TRACOL

Ex: http://www.europemaxima.com

Demain, 20 janvier, se déroulera à Washington l’investiture de Joe « Gâteux » Biden et la prestation de serment de sa colistière Kamala « Messaline » Harris. Le succès du coup d’État démocrate est incontestable. Les États-Unis d’Amérique s’apprêtent à vivre des heures bien sombres.

Disposant de la majorité à la Chambre des représentants et d’un avantage décisif au Sénat (Harris qui préside cette assemblée a une voix prépondérante en cas d’égalité), le binôme exécutif va pouvoir appliquer son programme mortifère et liberticide. Les médiats dominants d’occupation mentale, le Washington Post et CNN en tête, arrêteront par ailleurs de distiller leurs nombreuses et fausses révélations sur les dysfonctionnements internes de la Maison Blanche sous Donald Trump pour enjoliver la stature de Biden et, surtout, de Harris.

L’omnipotence de la mafia démocrate n’est toutefois pas complète. La Cour suprême reste à six sièges contre trois à majorité libérale-conservatrice. Elle risque d’entraver la marche forcée du Bureau ovale vers le « pire des pandémoniums ». La Constitution de 1787 ne précise pas son nombre de membres. À l’origine, la Cour suprême en comptait sept. En 1869, le législateur l’augmenta de deux nouveaux sièges. Avec le contrôle du Congrès, les démocrates peuvent maintenant créer entre trois à quatre nouveaux juges assesseurs nommés par Biden et approuvés, grâce à Harris, par le Sénat. Cette solution légale évite une procédure de destitution qui nécessite l’approbation d’une majorité qualifiée de sénateurs.

Désormais à majorité libérale-progressiste, la Cour suprême à treize membres limiterait la liberté d’expression, restreindrait le port d’arme, sanctuariserait l’avortement et l’homoconjugalité, permettrait la GPA et autoriserait l’immigration massive. Elle suspendrait ou abolirait la peine de mort tant dans les États qu’au niveau fédéral, sauf peut-être pour les supposés espions (Julian Assange par exemple), les soi-disant traîtres et les nationalistes blancs.

parti-politique-democrate_24908-33615.jpg

Par ailleurs, la clique démocrate a déjà en tête les élections intermédiaires de 2022. Celles-ci sont historiquement défavorables au parti présidentiel en place. Outre une généralisation des techniques de fraude électorale dans les fiefs démocrates, il est crucial que le Sénat reste dans le « camp du Bien ». Pourquoi ne pas ajouter de nouvelles étoiles à la bannière US ? L’Alaska et Hawaï sont les quarante-neuvième et cinquantième États à rejoindre l’Union en 1959. Chaque État fédéré élit deux sénateurs à Washington. Afin de ne pas systématiser des tricheries électorales un peu trop voyantes, les démocrates redécouperaient volontiers la carte administrative des États-Unis.

Ainsi l’île antillaise de Puerto Rico, État libre associé aux États-Unis depuis 1952, deviendrait-elle le cinquante-et-unième membre de l’Union. Sa population hispanophone s’enthousiasmerait pour le projet économique et social démocrate, surtout si Alexandra Ocasio-Cortez dont la mère est originaire de l’île, se trouve valorisée. La ville de New-York (huit millions et demi d’habitants) pourrait devenir un nouvel État distinct de l’actuel État éponyme dont la capitale s’appelle Albany. Bastion démocrate, la « Grosse Pomme » verrait son maire devenir gouverneur. Le nouvel État pourrait s’étendre aux comtés orientaux de Nassau et de Suffolk.

Les démocrates prévoient d’aller encore plus loin. S’ils ne peuvent pas démembrer un Texas toujours républicain et conservateur, ils envisagent de scinder l’État le plus peuplé, la Californie, en trois, quatre ou cinq nouvelles portions fédérées. Enfin, à rebours des Pères fondateurs, le parti de l’Âne, magnifique symbole bien qu’injurieux pour le sympathique animal, souhaiterait élever l’actuel District fédéral de Columbia, soit Washington, en un autre État-membre. Fondé en 1790 et devenu l’année suivante capitale fédérale, le District, majoritairement peuplé d’Afro-Américains, constitue une belle réserve de voix pour les démocrates.

L’État de New-York City, ceux de Columbia et de Puerto Rico ainsi que trois à cinq entités post-californiennes enverraient au Capitole entre huit et seize nouveaux sénateurs la plupart démocrates. Un Sénat démocrate garantirait à l’« État profond » la pérennité d’une diplomatie belliciste, philovictimaire, libre-échangiste et pro-minorités raciales – sexuelles. Les gouverneurs, souvent démocrates, des États concernés accepteraient-ils cependant ce charcutage géopolitique interne ? Le Congrès voudrait-il perdre sa supervision lointaine sur le District de Columbia ? Tout dépendra de la ruse de Biden et de sa « Messaline ». On ne peut en tout cas que souhaiter le plus grand désordre intérieure possible chez cet ennemi civilisationnel.

Georges Feltin-Tracol

• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n° 198, mise en ligne sur TVLibertés, le 19 janvier 2021.