Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, 10 septembre 2011

Institute of Archaeomythology

Institute of Archaeomythology

 
Ex: http://fromdublintodelhi.blogspot.com/
 
In navolging van vorig stukje verdient ook dit onderzoeksinstituut de nodige vermelding.
Het onderzoeksinstituut Institute of Archaeomythology (http://www.archaeomythology.org/) bouwt principieel voort op de interdisciplinaire Indo-Europeanistiek, zoals deze werd vorm gegeven door de Litouwse archeologe Marija GIMBUTAS.

Het Instituut wordt mede gedragen door Harald HAARMANN, bekend van allerlei werken over de geschiedenis van beschavingen, talen, volkeren, alfabetsystemen en tijdsberekeningen.
In 2010 verscheen van zijn hand in de serie C.H. Beck Wissen (http://www.chbeck.de/trefferliste.aspx?toc=3343) de misschien wel beste, beknopte én up-to-date inleiding op de problematiek van de (Proto-)Indo-Europeanen: Die Indoeuropäer. Herkunft, Sprachen, Kulturen (nummer 2706 van de reeks).


 

In deze handige pocket geeft Haarmann een stand van zaken van onze kennis inzake de oertaal van de (Proto-)Indo-Europeanen en inzake hun oorspronkelijke bakermat in de Zuid-Russische steppe - hij volgt in dezen dus duidelijk de lijn-Gimbutas, net zoals Mallory, Anthony, Sergent en Lebedynsky, om er maar enkelen te noemen. Hij licht toe hoe deze steppenomaden te paard vanaf de 4de eeuw voor onze tijdrekening in westelijke en in oostelijke richting zijn uitgezwermd, en hoe ze zich geleidelijk aan vermengden met andere culturen en tenslotte sedentair werden in Iran, India, West-Europa en tot aan de grens met China. Van dit proces getuigen niet enkel de talen van de Indo-Europeanen, maar ook hun mythen en talrijke archeologische vondsten.