Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

vendredi, 29 décembre 2017

Tirannie enkel te verslaan door volharding, zelfopoffering en medemenselijkheid

tyr2445123545_f14eacc14f_b.jpg

Tirannie enkel te verslaan door volharding, zelfopoffering en medemenselijkheid
 

‘Voor echte  medemenselijkheid is een morele overtuiging nodig, geen morele flexibiliteit (‘diversiteit’) en cultuur relativisme’


Op Tweede Kerstdag plaatsten we het artikel ‘Wordt de vrijheid in het Westen verdrongen door tirannie?’ Het behoeft geen uitleg dat deze vraag tegelijkertijd het antwoord is. Maar wat moeten we als burgers van het gewone volk doen om deze tirannie te stoppen en te overwinnen? Helaas zijn er geen snelle en makkelijke oplossingen, zo leert de geschiedenis. Iedere groep, hoe klein ook, kan voor een omwenteling zorgen. Daar zijn echter wel een aantal kwaliteiten voor nodig, zoals volharding, zelfopoffering, gemeenschapszin en medemenselijkheid.

Velen zien inmiddels wel in dat de politiek op nationaal, Europees en globalistisch niveau steeds meer stappen onderneemt die de vrijheid en individuele rechten van ieder mens ondermijnen, terwijl een politieke en financiële elite die zich verder blijft verrijken, ten koste van de gewone man, waarvan er ook in eigen land steeds meer ten prooi vallen aan armoede.

De massamedia spelen hier met hun officieel goedgekeurde nepnieuws en propaganda een bedrieglijke rol in. Terwijl allerlei niet bestaande risico’s geweldig worden opgeblazen –zoals de ‘Rusland hysterie’ hoax’-, worden de echt grote gevaren voor onze samenleving - de opkomst van een totalitaire EU superstaat met één centrale regering, de massa immigratie en islam(isering)- gebagatelliseerd of compleet ontkend.

Wat kunnen we hier als volk(en) nog tegen doen? Brandon Smith zet op AltMarket.com een aantal kernpunten op een rijtje:

Volharding

Veel mensen, ook activisten, beseffen niet dat volharding de sleutel is tot eventueel succes. Er zijn geen makkelijke en snelle oplossingen om tirannie te weerstaan en te verslaan. Daar is een ontembare, onoverwinnelijke geest voor nodig. Het maakt daarbij niet uit met hoeveel u bent, met 100 miljoen of slechts 100. Ieder doel is haalbaar, mits men bereid is daarvoor een hoge en pijnlijke prijs te betalen, en zichzelf desnoods op te offeren.

Dat is anno 2017, met een jonge smartphone- en internetgeneratie die gewend is alles met één druk op de knop te krijgen en niet meer weet wat het is om ergens voor langere tijd voor te vechten, misschien moeilijk haalbaar, maar niet onmogelijk. Maar een effectieve ‘rebellie’ van achter de PC –zoals in crypto-valuta zoals Bitcoin stappen- bestaat niet. De technocratische dictatuur die sterk in opkomst is kan alleen worden verslagen door mensen die bereid zijn alles te riskeren, zonder garantie dat ze zullen slagen.

‘Hoe sneller mensen zich realiseren dat er geen makkelijke weg naar een vrije samenleving bestaat, des te sneller kunnen we effectief handelen,’ aldus Smith.

Zelfopoffering

Zoals we hierboven al schreven moeten mensen tevens bereid zijn zichzelf op te offeren, dat is ergens voor strijden en alles opgeven, mogelijk zonder zelf de vruchten van hun zwoegen te plukken. Echte vrijheidsstrijders doen het dan ook niet (enkel) voor zichzelf, maar voor hun (klein)kinderen. Ze houden de blik gericht op de toekomst.

Ook dit is in een samenleving die gewend is geraakt aan onmiddellijke (of zo snel mogelijke) bevrediging van de eigen behoeften, heel lastig geworden. Mensen denken bijna niet meer in jaren, enkel in dagen of slechts uren. ‘Als we het vandaag goed hebben, waarom dan zorgen maken over morgen?’
Succesvolle weerstand en rebellie vereist echter een langetermijnstrategie. Diepgewortelde tirannieën worden alleen over langere tijd verslagen. Soms zijn daar zelfs enkele generaties voor nodig.

hand_pressing.png

Optimisme

Alternatieve media en bloggers (zoals deze) krijgen nogal eens het verwijt ‘doemdenkers’ en verspreiders van ‘angstporno’ te zijn. ‘Dit verwijt wordt doorgaans door onontwikkelde mensen gemaakt, die weinig begrip hebben van hoe een vrijheidsbeweging functioneert,’ schrijft Smith. De meeste van deze schrijver, activisten en bloggers hebben juist een gezonde dosis realisme en een optimistische kijk op de toekomst, omdat ze geloven dat deze wel degelijk te beïnvloeden en te veranderen is, bijvoorbeeld door mensen bewust te maken van zorgwekkende ontwikkelingen.

De echte doemdenkers –waarvan er helaas ontzettend veel rondlopen- zijn de mensen die reageren met bijvoorbeeld ‘ach, er valt toch niets tegen te doen’ en ‘wat heeft het voor zin’. Deze mensen willen niets horen over gevaar, laat staan over echte oplossingen en strategieën. Zij leveren enkel kritiek omdat ze niet het intellectuele vermogen hebben om zelf met alternatieve oplossingen te komen. En degenen die wel zo slim zijn, willen het vaak niet zien, omdat ze hun makkelijke leventje niet in gevaar willen brengen. Daarom kiezen ze voor de weg van de minste weerstand.

Gemeenschap

Volgens Smith is de grootste zwakte van de vrijheidsbeweging het gebrek aan besef dat je een eventuele instorting van de samenleving niet in je eentje –of met slechts een paar mensen- kunt overleven. De historie laat zien dat enkel een gemeenschap van mensen die elkaar helpen en ondersteunen in staat is om zeer moeilijke en harde tijden te doorstaan.

Loopt zo’n gemeenschap het gevaar een doelwit van de gevestigde orde te worden? Absoluut. Maar zonder die gemeenschap bent u 100% zeker een weerloos doelwit, en zult u nooit deel kunnen uitmaken van een eventuele succesvolle opstand of oplossing. ‘Geïsoleerde voorbereiding is een recept voor falen.’

Echte mensen

Een andere veelgemaakte fout is dat vrijheidsdenkers die zich verzetten tegen centralisatie van de macht (zoals het overhevelen van soevereiniteit naar Brussel), zelf vervolgens ook hun eigen gemeenschap beginnen af te schermen en te ‘centraliseren’. Een internetgroep van enkel ‘digitale’ mensen met dezelfde overtuiging kan weliswaar een veilig gevoel geven, maar is nooit een vervanging van een echte gemeenschap met echte contacten en echte mensen.

Smith vindt dat zo’n internetgroep mensen een vals gevoel van veiligheid geeft, en hen eerder meer isoleert dan bij elkaar brengt. Ook krijgen velen het idee dat ze behoren tot de enkelingen die de gevaren voor de samenleving onderkennen, terwijl er wel degelijk veel meer mensen om hen heen zijn die zich grote zorgen maken over de richting waarin we door ‘onze’ politieke leiders gedwongen worden gestuurd (kijk maar naar de opiniepeilingen: 1 op de 5 stemt inmiddels virtueel op de anti-establishment partijen PVV en FvD).

‘Degenen die beweren dat ze alleen staan zijn doorgaans mensen die nooit om zich heen kijken of proberen iets te organiseren. En waarom niet? Omdat dit hard werken is, en hun virtuele gemeenschap op het internet zoveel makkelijker is.’

Medemenselijkheid

Moed en medemenselijkheid staan centraal in gemeenschappen die optimistisch de toekomst tegemoet treden en met succes weerstand bieden tegen tirannie. Zonder medemenselijkheid is iedere opstand bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Vrijheid is één van de schaarse zaken die het waard zijn om voor te sterven, zo wijst ook de geschiedenis uit. Er is moed voor nodig de strijd voor vrijheid aan te gaan, omdat het allerminst zeker is dat deze zal slagen, terwijl het mogelijk wel de allerhoogste prijs zal eisen, namelijk iemands leven.

Het nemen van grote risico’s waarvan mogelijk pas de volgende generatie(s) de vruchten van zullen pluggen, vereist oprechte medemenselijkheid. Mensen die enkel met zichzelf bezig zijn –egocentrische sociopaten en narcisten, waar ongeveer driekwart van politici en topmanagers uit bestaan- zullen nooit grootse daden kunnen verrichten, omdat daarvoor onbaatzuchtige acties nodig zijn die tegen de natuurlijke neiging tot zelfbescherming ingaan.

Verzet tegen moreel relativisme (‘diversiteit’) en ‘verdeel en heers’

Smith: ‘Iemand die moreel relativisme omarmt, zal nooit iets voor de toekomst kunnen betekenen. Voor vriendelijkheid / medemenselijkheid is namelijk een morele overtuiging nodig, geen morele ‘flexibiliteit’.’ U kunt zelf uw conclusies trekken wat dit betekent voor een land waarvan de premier er openlijk trots op is ‘geen principes’ te hebben, en waar de meeste politieke partijen juist streven naar die (im)morele ‘flexibiliteit’, beter bekend onder diens misleidende stickertje ‘diversiteit’.

Tirannen zijn alleen met de genoemde menselijke eigenschappen te verslaan. Het zijn dan ook deze zaken die de gevestigde orde met alle macht probeert te ondermijnen. Isoleer mensen, verdeel ze, val gezinnen aan door het krijgen van kinderen zo financieel onaantrekkelijk mogelijk te maken, bevorder individualisme (de ‘selfie’ cultuur), en vooral ook ‘verdeel en heers’: maak de bestaande maatschappelijke consensus en stabiliteit kapot door grenzen op te heffen, en grote aantallen immigranten toe te laten die er een religieuze ideologie op nahouden die alles waar vorige generaties –waaronder vrijheidsstrijders tijdens WO-2- voor gevochten hebben, omver wil gooien.

‘Nu 2017 op zijn einde loopt, is het mijn hoop dat iedere vrijheidsactivist zich voorbereidt op de gevaarlijkere tijden die gaan komen,’ besluit Smith. ‘Maar boven al het andere moeten hun voorbereidingen voortkomen uit een fundament van strijd en zelfopofferingen, vooruitziendheid en volharding, gemeenschap en pragmatisme, moed en medemenselijkheid. Zo niet, wat heeft het dan allemaal voor zin?’

Xander

Gebaseerd op: (1) AltMarket.com via Zero Hedge

Zie ook o.a.:

26-12: Kerst 2017: Wordt de vrijheid in het Westen verdrongen door tirannie?

17:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dictature, tyrannie, définition | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

Les commentaires sont fermés.