Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 11 mars 2010

België voert Turkse agenda uit

kurdistan.gif

België voert Turkse agenda uit

Ex: http://yvespernet.wordpress.com/

Een paar dagen geleden viel de Belgische politie binnen bij Koerdische organisaties die al dan niet banden zouden hebben met de PKK, onder andere in mijn eigen geliefde Borgerhout. Tijdens 28 huiszoekingen werden 22 mensen opgepakt, waaronder 2 ex-parlementairen van een pro-Koerdische partij die momenteel verboden is in Turkije wegens het pro-Koerdische karakter van die partij. Ook de Koerdische zender ROJ TV, die al jaren perfect in orde is qua wetgeving e.d., zag hoe hun lokalen overhoop werden gehaald door de politie. Volgens Amed Dilce, directeur van ROJ TV, waren er zelfs Turkse agenten aanwezig bij deze huiszoekingen.

Het is duidelijk dat België hiermee een charmeoffensief voert naar Turkije. In de Turkse pers werden dan ook in de dagen na de huiszoekingen triomfantelijke berichten geplaatst over hoe “die vuile Koerden” eindelijk eens aangepakt werden door de Belgische politie. Dat België geen democratie is en geen bal geeft om vrijheid en vrije meningsuiting wordt hier nu nogmaals bewezen. Het is heus niet zo dat België hier de prachtige Turkse democratie verdedigt, laten we immers eens in herinnering brengen waar Turkije zoal voor staat:

De DTP, de grootste Koerdische partij van Turkije, is door de hoogste rechtbank van Turkije verboden. De partij wordt ervan beschuldigd banden te hebben hebben met de PKK, de separatistische gewapende groepering die opkomt voor de politieke rechten van Koerden in het land. [...] De Europese Unie, waar Turkije maar al te graag lid van zou worden, had eerder al laten weten dat een verbod van de DTP de rechten van de Koerdische minderheid zou schenden. Gevreesd wordt dat de uitspraak tot nieuwe spanningen tussen Turken en Koerden zal leiden.

Bron: http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid886329/turkse-rechtbank-verbiedt-grootste-koerdische-partij.aspx

En laten we ook niet vergeten:

Terwijl de Turkse regering haar programma van “democratische opening” verder zet en bepaalde rechten toekent aan etnische Koerden in Turkije, drijft ze de druk en de censuur op ten opzichte van pro-Koerdische kranten. Minder dan een maand nadat de overheid de krant Günlüksloot, ziet ook Demokratik Açilim zich vandaag gedwongen om de publicatie te stoppen.

Bron: http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid865699/turkse-censuur-tegen-pro-koerdische-kranten.aspx

Elke pro-Koerdische organisatie of partij zal in Turkije vroeger of later geconfronteerd worden met de beschuldiging dat zij banden heeft met de PKK. Het is een feit dat de PKK een gewapende organisatie is die aanslagen pleegt, maar welk alternatief hebben de Koerden nog? Elke keer als zij hun rechten op een parlementair-democratische manier willen verdedigen, dan worden ze in de cel gesmeten of gebombardeerd met rechtszaken. Dat daarna de Koerdische gemeenschap zich met geweld weert tegen de politie is dan ook 100% begrijpbaar. Het is dan ook de Belgische politie die de agenda uitvoert van Turkije en zo een wapen is in de handen van de volksonderdrukkers waar ook ter wereld.

De antifascistische dwazen zouden zich beter eens bezig houden met de rol van de Grijze Wolven en de Turkse politieke druk in de onderdrukking van de Koerdische diaspora. Daar zitten immers de echte fascisten en onderdrukkers. Maar dan zouden ze misschien wel ruzie kunnen krijgen met de allochtone Turkse gemeenschap en het zou niet lang duren of zij ook worden racisten.

Voor wie interesse heeft in de Koerdische strijd en wilt weten hoe de situatie daar momenteel is, kan ik de volgende lezing van de Vlaams-Socialistische Beweging aanraden: “Wanneer komt de Koerdische lente?“. Zelf zal ik helaas wel niet aanwezig zijn wegens andere verplichtingen.

Vlaanderen & Koerdistan: één strijd!

Commentaires

Het zijn altijd dictatoriale moslimlanden waar minderheden worden onderdrukt, die de grootste mond hebben over racisme en discriminatie!
 
In veel moslimlanden mogen christenen niet zeggen dat Christus de Zoon van God is, omdat dit een ideologische gevaar is voor de islam. Christenen zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel christenen voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Konijnachtig fokkende Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland. Schaamteloze Turken en Marokkanen rukken verder op: via de media die door hun dictators gecontroleerd is,  worden Moslims die daarin zin hebben, aangeraden naar Nederland, België enz. te gaan: in Nederland kan iedere Moslim zijn geluk beproeven zonder visum, zonder eerst een baan te hebben, zonder toestemming.
De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl EU politicus moslims helpen grote mega Moskeen te bouwen, Islam lessen te volgen, Turkse en Arabische enclaves creëren in Europa.
Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren!
De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is. Men baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren. Europese politici zullen in toenemende mate rekening moeten houden met de moslimkiezers!! Er zijn al hele gebieden waar niemand bij de verkiezingen kan winnen, als ze niet de steun hebben van de moslims...
Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, dertien eeuwen lang.
Kijk naar al die dictatoriale regimes in Moslimlanden. De Islam heeft een doctrine van geweld tegen de westerse volkeren.

Het verlangen van de Islam is de wereldwijde overheersing met onderdrukking van alle andere volkeren. Kijk naar 25 Arabische dictators:een verplichting die de hele Moslimgemeenschap met elkaar verbindt. De ellende is dat we met het toelaten van de Moslims tot onze gemeenschap het “Paard van Troje” hebben binnen gehaald en we niet goed weten hoe we de strijders in het paard moeten houden. Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. Marokko tegen de west Sahara, Turkije tegen de Armeniërs en Koerden, Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande. Somalie tegen de afrikaanse stammen, In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd tussen de Moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook in Mauritanië, Kosovo, Bosnië Albanezen, Tsjetsjenië, enz.Hoe is het mogelijk dat er zoveel anti_westerse Moslims helemaal door Turkije kunnen reizen en vrijwel onbelemmerd de grens met Europa over kunnen steken? Waarom moet dat paspoort opgedrongen worden aan de Turken die zich wel aan willen passen in Europa?
Let op:niet lang geleden stonden de Turkse legers voor de poorten van Wenen. Het Turkse onderdrukking is er nog steeds, alleen neemt het nu de vorm aan van sluipende immigratie en een Turkse overheid die zich actief met in het buitenland wonende turken bemoeit en de Moslims organiseert. De ramkoers van de Turkse overheid wordt steeds duidelijker.
Hoe deze gedachten binnen de huidige Islamitische organisaties worden toegepast, is een andere vraag en dient grondig geanalyseerd te worden.
We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet...En dat sommige ons durven vergelijken met de valse immigranten uit moslimlanden?
De moslims krijgen zoveel ruimte in heel Europa en zullen steeds harder roepen tot er eindelijk grenzen bereikt worden.
Niet_islamitische minderheden worden nog steeds onderdrukt. Niet alleen Christenen zijn slachtoffer van de repressie. Ieder- een die de Turkse regeringspolitiek bekritiseert, loopt grote kans op vervolging: journalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten. Op deze manier maakt het Europese Unie zich schuldig aan negationisme.  Een uitspraak doen over genocide, over de bezetting van eiland Cyprus, over de rechten van de Koerden, Grieken en Armeniers, Dat staat haaks op de resoluties van het Europees Parlement waarin de genocides, onderdrukking van de alle minderheden in Turkije heel expliciet erkend en veroordeeld worden.
Turken voelen zich heel sterk en dreigen nu al heel veel. Het is verschrikkelijk om te zien hoe de Armeniërs, Pontische Grieken van Zwarte zee, Suryaniler, als tweederangs burgers, worden behandeld in Turkije. Waarom zijn de Christenen anders gevlucht uit hun eeuwenoude thuisgebied? De meeste christenen komen uit Mesopotamie, het land tussen de twee rivieren. Helaas zien we nog steeds verschrikkelijke nieuwsberichten over christenen die in Arabische landen worden afgeslacht. Wat doet Europa en de VS? Ze staan erbij en kijken ernaar. Egypte is nog niet verandert. Christenen worden nog steeds afgeslacht...De onverzoenlijke en intolerante houding van delen van de Turkse en Arabische machthebbers ook al is het verraderlijke EU regeringspolitiek. De huidige machthebbers in Turkije, de leger en Moslims zijn doodsbang voor schadeclaims van Armeense, Griekse Cyprioten en Koerdische slachtoffers en Bovendien druist zo'n historische terechtwijzing in tegen de trotse, nationalistische, patriottische gevoelens van de meeste Turken, een gevolg van de indoctrinatie van de leer van het Leger en islam. Zelfde Turken en arabieren in EU landen vormen een grote gevaar voor de stabiliteit van de lidstaten. Er blijft zowel op het politiek-ideologische als op het culturele en strikt nationalistisch en religieuze gebied de gerichtheid op islamitische landen erg groot. Integratie is onmogelijk. Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland! Weliswaar - en daar wordt doorgaans te weinig rekening mee gehouden- worden ze hier ook nooit geïntegreerd.
Op basis van dit etnische of religieuze elementen georganiseerd hoge emigratiegraad uit Turkije en andere Arabische landen tegen Europa is een grote wapen, en dit samen met de zwakke EU leiders vormt een grote gevaar voor EU volkeren. Moslims fokken als konijnen:huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij worden in Europa is een van de belangrijkste bedreiging. Ze gaan Europese volkeren verdrukken via hun export nog miljoenen Moslims naar alle gebieden. De integratie in het woonland moet worden tegengegaan, want hier kan het dictatoriale regime in het moederland last van krijgen, zowel financieel als politiek. Het met de satellietschotel uitsluitend naar tv-programma's uit het moederland kijken wordt bevorderd. Evenals nieuwe huwelijksverbindingen vanuit het woonland met bewoners van het moederland. Het propageren van de hoofddoek als uniform van de Islam maakt deel uit van het segregatiedoel. Door zich met dit "onschuldige lapje stof" te onderscheiden zal integratie geheid flink worden gehinderd. In een andere log staat beschreven welke functie de hoofddoek heeft in de vrouwengroep. In het moederland zelf heeft de moskee nòg een belangrijke functie. Zij organiseert de door massale corruptie en wanbeleid ontstane boosheid als bliksemafleider op een voor het regime veilige wijze. M.a.w. deze massa Moslims welke kweken als konijnen zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp.

Turkije, Pakistan, Egypte, Iran, Indonesië en alle Arabische landen zijn de landen waar minderheden worden onderdrukt! Denk maar aan de Christenen en Koerden! Geef de Christenen en Koerden hun grondgebied terug aub! Dan heb je pas recht van spreken!

Écrit par : sumela | lundi, 21 mars 2011

Thanks for the write up! Also, just a heads up, your RSS feeds aren’t working. Could you take a look at that?

Écrit par : Online University Program | samedi, 04 juin 2011

I needed to say that it is great to know that somebody mentioned this as I had problems discovering the identical information elsewhere. This was the first place that gave me the information. Thanks.

Écrit par : Health Care Administration Degree | samedi, 04 juin 2011

Thanks for providing such a great article, it was excellent and very informative. as a first time visitor to your blog I am very impressed. I found a lot of informative stuff in your article. Keep it up. Thank you.

Écrit par : Online LPN Programs | samedi, 04 juin 2011

I just added this feed to my bookmarks. I have to say, I really enjoy reading your blogs. Keep it up!

Écrit par : Online Nursing Colleges | samedi, 04 juin 2011

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

Écrit par : Texas Colleges Online | lundi, 06 juin 2011

Les commentaires sont fermés.