Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 24 janvier 2016

IMF: Miljoenen migranten gebruiken om Europese lonen te verlagen

migranten europa 01a.jpg

IMF: Miljoenen migranten gebruiken om Europese lonen te verlagen

Duitse migrantenkinderen hoeven op school geen cijfers meer te halen

Laag betaalde autochtone Europeanen raken steeds meer banen kwijt aan migranten


Het Internationale Monetaire Fonds adviseert Europa om de vele miljoenen moslimmigranten die naar Europa worden gehaald voor minder dan het huidige minimum loon aan het werk te zetten, zodat ze zo snel mogelijk ‘integreren’. Dat juist dit beleid al tientallen jaren volledig is mislukt doet klaarblijkelijk niet ter zake. Zoals we al eerder berichtten is deze vorm van ‘loondumping’ een eerste stap naar een forse algehele permanente welvaartsverlaging in Europa, en een complete uitkleding van onze sociale zekerheid, waardoor er wijd verspreide armoede zal ontstaan, ook onder middenklassers die het nu nog redelijk goed hebben.

Banen zijn volgens het IMF de beste manier om de miljoenen moslims zo snel mogelijk te ‘integreren’ in Europa. Zij zouden ‘tijdelijk’ minder dan het minimumloon moeten krijgen, zodat de ‘onbalans’ op de arbeidsmarkt met de werkende Europeanen wordt verminderd.

De Duitse topeconoom Hans Werner Sinn wijst op de Verenigde Staten, waar een grote instroom van hoofdzakelijk laag- of niet opgeleide migranten de lonen onder grote druk hebben gezet, vooral bij de 11,7 miljoen Amerikanen uit dezelfde arbeidscategorie. Zij moeten rechtstreeks concurreren met migranten uit Mexico en Latijns Amerika.

Immigratie leidt tot hogere werkeloosheid

Larry Neal schrijft in ‘The Economics of Europe and the European Union’ dat het verleden uitwijst dat een grote instroom van immigranten niet leidt tot lagere lonen voor laag opgeleide arbeiders, maar tot hogere werkeloosheid. Maar ook goed opgeleide werknemers profiteerden niet, en zagen de hogere winsten van de bedrijven waar ze werkten uitsluitend in de zakken van hun bazen verdwijnen.

Pal voor de moslimmigranten invasie hadden laag opgeleide Roemenen en Bulgaren in Duitsland al grote moeite om een baan te vinden. Der Spiegel schrijft dat vooral de Roma daardoor in erbarmelijke omstandigheden terecht zijn gekomen.

80% migranten kan niets, veroorzaken grote spanningen

In oktober 2015 waarschuwde het Duitse Arbeidsbureau (BA) dat 80% van de moslimmigranten geen enkele opleiding of capaciteiten heeft. Slechts 8% heeft enige hoger onderwijs genoten. In Groot Brittannië komt daar nog bij dat er een groot tekort aan topbanen is, waardoor 60% van de studenten die vanaf de universiteit komen een baan op een lager niveau moeten accepteren. Uit onderzoek van het Britse Home Office blijkt bovendien dat laag betaalde autochtone Britten steeds vaker hun banen kwijtraken aan migranten, en dat terwijl er al zo weinig werk voor hen is. Immigratieland Zweden kampt met hetzelfde probleem.

In heel Europa zien we dat de komst van miljoenen moslims uit een totaal andere cultuur enorme sociale, etnische en maatschappelijke spanningen veroorzaakt. Tijdens de afgelopen oud-en-nieuw viering explodeerde dat in tal van Duitse steden in een massale aanrandings- en verkrachtingsgolf door soms nog maar net gearriveerde migranten. Alleen al in Köln werden bijna 900 vrouwen en meisjes het slachtoffer.

De autoriteiten vergroten deze spanningen bewust door bijvoorbeeld migranten vrij te stellen van het tonen van een rijbewijs (2), migrantenkinderen geen cijfers meer op school te geven (zodat ze niet opvallen door hun slechte prestaties) (6), de politie de opdracht te geven hun misdaden niet te registreren en zelfs niet te onderzoeken (3), moslimmigranten te trainen als sluipschutters voor de toekomstige terreuroorlog tegen de bevolking (4) en autochtone moeders met kinderen verplicht tussen ‘vluchtelingen’ in containers te gaan wonen (5).

EU-superstaat, daarna wereldregering

Het IMF voorstel om de Europese arbeidsmarkt te ondermijnen door het verlagen van de lonen is onderdeel van het plan van de gevestigde orde, de heersende Westerse elite, om de grenzen in Europa uit te wissen, de nationale soevereiniteit van de lidstaten te vernietigen en een totalitaire Europese superstaat in Brussel op te richten, die uiteindelijk in een gecentraliseerde wereldregering moet opgaan.

De forse toename van verborgen werkeloosheid – langdurige- en parttime werklozen worden in steeds meer landen niet meer meegeteld-, een gebrek aan nieuwe banen en een verlaging van de lonen, uitkeringen en levensstandaard is het gevolg van de globalisering, niet enkel in de zogenaamd ontwikkelde landen in Europa en Amerika, maar in heel de geïndustrialiseerde wereld.

Europese beschaving wordt opgeofferd

‘De bankiers zijn de nieuwe leenheren, en de politici van de EU en diens invloedrijke lidstaten zijn hun vazallen die hun ‘wetten’ opleggen aan hun onderdanige slaven,’ schrijft de bekende blogger Charles Hugh Smith. Deze globalistische wetten, waar ook Den Haag voor buigt, worden gebruikt om het Westen een mokerslag toe te dienen, waardoor onze samenleving, welvaart en vrijheid zullen instorten, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor eerst een Europese, en dan een Wereldregering.

Het waren de globalisten in Washington en Brussel die met kwade opzet de oorlogen in Noord Afrika en het Midden Oosten ontketenden. De daarop volgende massa immigratie van vrijwel uitsluitend onopgeleide en ongekwalificeerde moslims, waarvan 8 van de 10 volgens officiële Duitse cijfers niet eens in staat is om ooit het lagere schoolniveau te halen, en die bovendien ook nog eens een extreem vijandige religieuze ideologie aanhangen, worden dan ook doelbewust gebruikt om de Westerse, Europese en Nederlandse beschaving te verwoesten en diens Joods-christelijke wortels uit te roeien – met volledige medewerking van het linkse / liberale / christendemocratische politieke blok.

Massale opstand en nieuwe leiders nodig

Het enige wat de gewone man in Europa nog kan doen is massaal in opstand komen en nieuwe leiders kiezen, die weer het belang van hun eigen volken en landen voorop stellen, de grenzen sluiten, een einde maken aan de Europese Unie in zijn huidige vorm en terugkeren naar het ooit zeer succesvolle samenwerkingsverband op uitsluitend vrijwillige basis.


Xander

(1) Infowars
(2) Sputnik News
(3) KOPP
(4) New Observer
(5) KOPP
(6) Hartgeld

 

Les commentaires sont fermés.